Zo anti aging agresszív szint iii

Normalitás és patológia A viselkedészavarok meghatározása, osztályozása, prevalenciája Fejlődéslélektani modellek A végrehajtó funkciók fejlődése A társas kapcsolatok fejlődése Erkölcsi fejlődés Evolúciós perspektíva 2.

zo anti aging agresszív szint iii set payot homme soin total anti age

Viselkedészavarok a fejlődés szemszögéből Életkori jellegzetességek Megjelenési formák A kezdet időpontja Moffitt fejlődési taxonómiája Komorbiditás Kontinuitás-diszkontinuitás 3. Rizikó- és protektív tényezők Biológiai tényezők Környezeti tényezők Gén-környezet interakció ió 2 3 1.

zo anti aging agresszív szint iii svájci anti aging jótékonysági szervezet

Normalitás és patológia A viselkedészavarok meghatározása, osztályozása, á prevalenciája A viselkedészavar conduct disorder definíciója: az életkornak megfelelőtől eltérő, a környezet elvárásaival feltűnő mértékben ütköző megnyilvánulások Tringer L. Fejlődéslélektani modellek A végrehajtó funkciók fejlődése A frontális és prefrontális kéreg szerepe A frontális funkciók a egyszerű feladattervezés, szervezett vizuális keresés 6 éves b információk fenntartása, hipotézis-ellenőrzés, impulzuskontroll 10 éves c komplex tervezés, motoros szekvenciák kivitelezése, verbális fluencia A sérülés tünetei Csépe V.

Fejlődéslélektani ő é modellek A társas kapcsolatok fejlődése Az agresszió fejlődése Instrumentális Ellenséges személyre irányuló A proszociális viselkedés fejlődése 4 szint Cole, M. Szint prekonvencionális I. Szakasz: büntetésorientáció, II. Szint Konvencionális III. Szakasz: jógyerek-orientáció IV. Szakasz: tekintélyorientáció Szint posztkonvencionális V. Szakasz: társadalmi szerződés orientáció VI.

Szakasz: etika-elv orientáció Cole, M. Evolúciós perspektíva Adaptácionista nézőpont Pléh Cs. Viselkedészavarok k a fejlődés szemszögéből Életkori jellegzetességek Megjelenési formák - oppozíciós zavar - viselkedési zavar - antiszociális személyiségzavar A kezdet időpontja time of onset - az antiszociális személyiségzavar heterogenitása Goldstein, R. Viselkedészavarok k a fejlődés szemszögéből Életkori jellegzetességek folytatás Moffitt fejlődési taxonómiája zo anti aging agresszív szint iii antiszociális viselkedés - korai gyermekkori kezdet - fiúknál gyakoribb forma - neuropszichológiai deficit - szociális és családi hátrányok - viszonylag alacsony prevalencia - rossz hosszú távú prognózis komorbid pszichoátriai zavarok - antiszociális viselkedés serdülőkori kezdet -időszakos érési szakadék eredménye - az érési folyamat része - képesek proszociális viselkedésre, jó iskolai előmenetel - relatíve jó prognózis Moffitt modelljének zo anti aging agresszív szint iii Rutter, M.

Viselkedészavarok k a fejlődés szemszögéből Kontinuitás - diszkontinuitás Lényegi homotipikus kontinuitás Legtöbb antiszociális felnőtt múltjában gyermekkori viselkedésproblémák történetét találjuk, de NEM minden antiszociális iáli gyermeknél jelentkezik később nyílt antiszociális viselkedés Rutter, M.

Viselkedészavarok k a fejlődés szemszögéből Kontinuitás diszkontinuitás folytatás Közvetítő mechanizmusok Differenciált szelekció: deviáns társak, majd párválasztás - az interakciós stílus direkt megerősítése - a kogníciókra gyakorolt hatás - csökken az adaptív működés kialakításának lehetősége Koraérett szerepmintázatok: t - rontják az életlehetőségeket - növelik a stresszhatást Korai kezdet hosszú távú hatása: - a társuló zavarok hatását tükrözi - hosszabb ideig van kitéve a negatív következményeknek Fordulópontok hatása a felépülésre - elválasztják a jelent a múlttól - új kapcsolatok, szociális támasz, hálózat - szupervízió, monitorozás - strukturált tevékenységek - lehetőség az identitásváltozásra ált á 12 13 3.

Rizikó- és protektív tényezők Gén-környezet kölcsönhatás Gének, mint rizikótényezők temperamentum, személyiség, viselkedés gátlásának képessége Zo anti aging agresszív szint iii, D. Psychiatric i outcomes in adulthood, d 2. Aa Adolescence onset conduct disorder, Natoinal Epidemiologic Survey Volume 9Septpp Lélek és evolúció: Az evolúciós szemlélet és a pszichológia szerk.

Michael Cole-Sheila R. In: Pszichológia, Rutter, M.

zo anti aging agresszív szint iii hogyan lehet megelőzni a bőr öregedését 30 év alatt természetesen

Olvassa el is