Szoláris technológiák anti aging specialisták chicago. - PDF Ingyenes letöltés

Honnan ered a Világegyetem?

anti aging technológia képek

Miféle forrásból folyik a Világegyetem folyama? Honnan ered a Világegyetem anyaga?

István Balajti CSc. Sipos Attila LL.

A huszadik századi fizika, a kvantumelmélet felfedezte, hogy az anyag egy olyan forrásból ered, amely minden létező alapja, és ez az éter, a vákuum. Az új kozmológiai modellek, a felfúvódó Világegyetem modelljei szerint az anyag a vákuum átalakulásából keletkezik. De miféle természetű ez a szinte megfoghatatlan "vákuum"?

A vákuum természete A vákuum a mérhető elemi részecskéktől mentes, de fizikailag létező, és az anyag, az elemi részecskék viselkedését befolyásolni képes őselemi létező. A vákuumot sajátos, képzetesen létező részecskék alkotják, szakszóval virtuális részecskék.

Ezek a virtuális, magyarul: képzetes részecskék a kvantummechanika megközelítésében olyan részecskék, amelyek közvetlenül nem figyelhetők meg, elsősorban azért, mert olyan rövid élettartamúak, hogy mire megmérhetnénk őket, már el is bomlanak.

A virtuális részecskék olyan könnyed természetűek, hogy rögtön megszületésük után az első kölcsönhatásban, amiben részt vesznek, el is nyelődnek, eltűnnek.

A virtuális részecskék lényege tehát a kölcsönhatás maga. A virtuális részecskék léte elméletileg jól megalapozott, és kísérletekben közvetve ki is mutatták létezésüket.

Minél nagyobb tömegű egy képzetes részecske, annál rövidebb ideig létezhet a kvantummechanika határozatlansági törvénye szerint.

crossfit anti aging gyógyszer

A virtuális fényrészecskék, a képzetes fotonok sok tulajdonsága eltér a "valós", mérhető fotonokétól. A valós fotonok nyugalmi tömege ugyanis nulla, míg a képzetes fotonoké szinte tetszőlegesen nagy is lehet.

végső anti aging

A fény nemcsak a látható fényből áll, egy elektromágneses hullámból, hanem egyben egy nem- látható fény, a képzetes fény is alkotja! Amíg a látható fény az elektromágneses tér olyan rezgésállapota, amely a fény terjedési irányára merőleges síkban rezeg, addig a képzetes fény a fény terjedési irányában történő rezgést jelent.

A nem-látható, képzetes virtuális fény a látható fénytől függetlenül is létezik. Az ilyen képzetes fény kölcsönhatást teremt két részecske között. A képzetes foton kicserélődése két részecske között erőhatással jár.

Wrinkle Remover Frequency : Collagen Booster \u0026 Skin Repair - Anti Aging Delta Binaural Beats #GV83

A virtuális fotonok tengere tehát egy erőtér létét jelenti. Ez az erőtér az anyag előtti erőtér, a kölcsönhatások erőtere. A kölcsönhatások önmagukban, anyagi részecskék létrejötte nélkül is működni tudnak - mivel a képzetes részecskéknek valós élettartamuk van, olyan valós élettartamuk, amely alatt valósan léteznek, de ezalatt nem hatnak kölcsön anyagi részecskékkel.

A mai fizika minden kölcsönhatást virtuális részecskék kicserélődésével ír le.

Giga Csomag

Az elektromágneses erőhatást a virtuális fotonok cseréjével, a gravitációs erőhatást közvetítő virtuális szoláris technológiák anti aging specialisták chicago gravitonnak, a gyenge kölcsönhatást közvetítő virtuális részecskét vektorbozonnak, a magerőt, vagyis az erős kölcsönhatást közvetítő virtuális részecskét gluonnak nevezik.

A gluonok olyan virtuális részecskék, amelyek a fotonoktól eltérően képesek önmagukkal is kölcsönhatni. A gluonok tömeggel rendelkeznek. Minél nagyobb egy virtuális részecske tömege, annál rövidebb az általa közvetített erőhatás hatósugara.

Jelajahi eBook

Igen ám, de akkor a nulla tömegű virtuális fotonok képesek végtelen távolságba is közvetíteni erőhatást! Pontosan ez az, amit az elektromágnesességet leíró törvények meg is követelnek.

svájci öregedésgátló csatornák

Az elektromos töltések erőtere ugyanis a részecskétől mért távolság négyzetével fordított arányban csökken - és ez azt jelenti, hogy minél távolabb kerülünk a töltéstől, annál gyengébb lesz erőtere, de soha nem lesz pontosan nulla, csak mindig egyre gyengébb. Ráadásul, mivel a nulla tömeghez végtelen élettartam tartozik, ezért olyan láthatatlan fénynek kell elképzelnünk, amely örökké létezik, de valós részecskével örök élete alatt nem lép kölcsönhatásba.

Másrészt viszont kölcsönhatásba léphet az egyéb virtuális részecskékkel, érzékelheti ezek erőtereit, hatásait.

Albérletet keresek Miskolcon. Egyedülálló hölgy vagyok. Garzont ill. Biztos jövedelemmel rendelkezem, kauciót letudok tenni.

Így a valóság két fázisának képe áll elénk: egy olyan valóságé, amely önmagában létezik, önmagában teljes, létező egységei képesek egymással virtuálisan kölcsönhatni, szoláris technológiák anti aging specialisták chicago az őstenger - és egy másik világé, a felvilágé, amelyiknek elemei képesek egymással - ezen a másik világon keresztül - kölcsönhatni.

Az őstenger, az alap-vákuum az alap-erőhatások hordozóinak, szaknyelven a skalár-bozonoknak tengere.

Az ős-vákuum tehát egy elő-valóságot jelent, egy önmagában létező, önmaga számára valóságos valóságot, amely képes magából létrehozni egy olyan felépítményt, amelyben az egyes kölcsönhatás-folyamatok egyes változatai képesek állandósulni. A felvilág tehát egyfajta fénykép-kimerevítésnek felel meg, de egy olyan kimerevítésnek, amelynek csak építőelemei rögzülnek, de az elemek között továbbra is ott kavarog az ősvihar.

anti aging természetes tippek a szép bőrért

Az ős-vákuum abban különbözik az anyagi vákuumtól, hogy benne még nem található anyag, vagyis kvarkok, protonok, neutronok, elektronok. Az ős-vákuum még csak az elemi rezgések összessége, tengere. Mivel nincsenek benne helyi erőtér-források vagyis anyagi részecskékezért benne a terjedési sebesség nem korlátozott.

Olvassa el is