Az öregedés elleni spanyol társadalom, Ahogy öregszik a társadalom, úgy tűnik el az infláció

Hogyan védekezzünk az életkor szerinti alattomos diszkrimináció ellen? :: NyugdíjGuru News

Az élesztő adja a kulcsot

Globális hatások is fékezik a hazai inflációt Az infláció és a népesedési folyamatok közötti összefüggések ismerete egyre inkább előtérbe kerül, ugyanis az elmúlt évtizedekben jelentős demográfiai változások történtek a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt. E változások a jelenlegi előrejelzések szerint a következő évtizedekben is folytatódnak, így érdemi hatást gyakorolhatnak az infláció alakulására.

transzgenre suisse anti aging 20 perces kiadás suisse anti aging

A népesedési folyamatokban háromféle trend különíthető el: a népességszám változása, a korösszetétel átalakulása és a várható életkor emelkedése. Bár az ENSZ előrejelzése alapján a világ népességének növekedése az elkövetkező évtizedekben is folytatódik, Európában és több fejlett országban ennek ellentéte várható: kontinensünk lakossága ig mintegy 26 millió fővel - millióról millió főre - csökken.

Farkas András, NyugdíjGuru News

Emellett - főként az európai - népesség korösszetétele is jelentős változáson megy keresztül: a munkaképes korúak aránya csökken, míg az időskorúaké emelkedik 1. Utóbbiban a nagyobb létszámú generációk idősödése mellett a várható életkor emelkedése is közrejátszik, a születéskor várható élettartam ig a jelenlegi 78,1 évről 83,5 évre emelkedhet Európában.

A csökkenő népességszám, a megváltozó népességszerkezet és a magasabb várható életkor hatásai több csatornán keresztül jelentkeznek az inflációban.

öregedésgátló kezelés késői 20-as évekbeli nővérek számára mennyei helyek svájci anti aging

A demográfiai trendek hatást gyakorolnak a vállalati költségekre, illetve a termékek iránti keresletre és kínálatra is, így költségoldalról, valamint a kereslet és kínálat egyensúlyán keresztül is alakítják a fogyasztói árak alakulását. A különböző demográfiai folyamatok ellentétes hatást gyakorolnak az inflációra és csak lassan, az öregedés elleni spanyol társadalom alatt fejtik ki hatásukat 1.

Navigációs menü

Csökkenő népesség A népesség csökkenésének következtében kínálati oldalon egyrészt csökken a munkaképes korú népesség, amely a bérek emelkedését vonhatja maga után. A bérek növekedése megnöveli a vállalati költségeket, ami hosszabb távon az árak emelkedésének irányába hat.

legjobb öregedésgátló a 30-as évek elején legjobb anti aging kezelés arc

Ezt a hatást azonban ellensúlyozhatja, amennyiben az új technológiák, a robotizáció képes ellensúlyozni a munkaképes korú lakosság számának csökkenését. Emellett a népesség csökkenésének hatására mérséklődhet a fogyasztói kereslet, ami dezinflációs hatással jár, ha a fogyasztás csökkenéséhez a kínálat csak késleltetve tud alkalmazkodni.

Elemzések konklúziói alapján az ellentétes irányú hatásokból az utóbbiak a meghatározóbbak és a népességszám csökkenése összességében alacsonyabb inflációt okoz. Munkaképes korúak arányának csökkenése A népesség számának csökkenése mellett a korösszetétel változása is jelentős hatást gyakorol az inflációra.

Kövessen Facebookon!

A legfrissebb elemzések eredményei alapján az eltérő korosztályok különböző hatással bírnak a fogyasztói árak változására, mely alapvetően a különböző korcsoportok eltérő fogyasztási szokásaiból fakad.

A fiatalok és az idősek jövedelmük nagyobb hányadát fogyasztják el, azaz fogyasztási rátájuk jellemzően magasabb. Alacsonyabb foglalkoztatottságuk miatt azonban összességében kevesebbet termelnek, mint amennyit fogyasztanak, mely az árak emelkedését eredményezheti. A munkaképes korú népesség ezzel ellentétben a jövedelmének egy részét megtakarítja a későbbi évekre, így a fogyasztási rátájuk alacsonyabb az idősebb korosztályhoz viszonyítva.

Emellett a nagyobb arányú munkavállaló következtében a bérek is lassabban növekedhetnek.

Account Options

Mindezen két hatás az árak lassabb emelkedését okozza. Így a népességen belül a fiatalabb és az idősebb korosztály arányának növekedése jellemzően inflációs, míg a munkaképes korú népesség arányának emelkedése dezinflációs hatást gyakorol 3. Megjegyzendő azonban, hogy a korösszetétel változásából eredő inflációs hatást több tényező is tompíthatja, ellensúlyozhatja. A robotizáció és az automatizáció révén megvalósuló termelékenységnövekedés és az egyes termelési folyamatok emberi munkaigényének csökkenése mérsékeli szint egy anti aging krémet elöregedésből eredő kínálatcsökkenést, illetve a termelékenység növekedése lehetővé teszi a feszesebb munkaerőpiac okozta magasabb bérek kigazdálkodását.

Tartalomjegyzék

A korösszetétel változása az általános árszínvonalra gyakorolt hatása mellett azonban eltérő módon hat a különböző termékek és szolgáltatások áraira. Ennek forrása, hogy az átlagéletkor emelkedésével egyes termékek és szolgáltatások iránti relatív kereslet nő például: egészségügyi szolgáltatásokmíg mások iránt az öregedés elleni spanyol társadalom tartós iparcikkek csökken.

gigi laboratories biotechnológia bioetika és anti aging beavatkozások korlátlanul

Ez a különböző termékek egymáshoz viszonyított, relatív árainak megváltozását eredményezi. A korösszetétel változása miatt növekvő kereslettel szembesülő termékek esetében az ár gyorsabban nő, míg a kevésbé keresett termékek inflációja lassul. Magasabb várható életkor A népességszám csökkenése és a korösszetétel átalakulása melletti harmadik demográfiai folyamat a növekvő várható élettartam.

A magasabb várható élettartam miatt a teljes életciklus alatt megszerzett jövedelmet hosszabb időszakra kell beosztani.

Ez - a nyugdíjkorhatár változatlanságának feltételezése mellett - munkaképes korban magasabb megtakarítást, míg nyugdíjas életszakaszban az egyes évekre vetítve alacsonyabb fogyasztást eredményez, ami a kínálathoz viszonyítva alacsonyabb kereslethez vezet.

A magasabb várható élettartam mellett a munkaképes kor is hosszabbá válik, enyhítve a népességcsökkenésből és korösszetétel-változásból eredő bérekre gyakorolt hatást. Így a hosszabb életkor a lassabb árdinamika irányába mutat. Összességében tehát a három fő demográfiai trend ellentétes hatást gyakorol az inflációra, így azok eredője határozza meg, hogy a népesedési folyamatok hogyan befolyásolják az infláció alakulását.

collombey svájci anti aging legjobb öregedésgátló krémek alacsony költségvetéssel

A legfrissebb 22 fejlett országra kiterjedő elemzés alapján a korösszetétel változása és a magasabb várható élettartam összességében a mérsékeltebb inflációs környezet irányába hatott az elmúlt évtizedekben. Ennek forrása, hogy bár az időskorúak arányának emelkedése már ben is megfigyelhető volt, annak inflációs hatásait még ellensúlyozni tudta a munkaképes korúak továbbra is magas aránya és az emelkedő élettartam.

Új öregedési utat terveznek

Ez azonban az elkövetkező évtizedekben megfordulhat abból adódóan, hogy a munkavállaló korúak arányának csökkenése felgyorsul, így az már nem tudja ellensúlyozni az idősebb korosztály emelkedéséből származó inflációs hatást. Így a következő évtizedekben - ellentétben az elmúlt 40 évben tapasztalhatóval - az elöregedő népesség pozitívan járulhat hozzá az inflációhoz.

Ugyanakkor ez nem feltétlenül jár tartósan magasabb inflációs környezettel a fejlett országokban.

svájci anti aging gondviselő alapozó csupasz ásványok anti aging felülvizsgálata

Amennyiben ugyanis az elöregedő népesség inflációs hatását ellensúlyozza az alacsonyabb népességszámból eredő keresletcsökkenés és a robotizációnak köszönhető nem munkaintenzív kínálatbővülés, hosszabb távon is alacsonyabb inflációs az öregedés elleni spanyol társadalom várható.

Címlapkép forrása: Shutterstock.

Olvassa el is